معارفه رییس جدید ثبت احوال گلباف در جمع کارکنان اداره

رییس جدید ثبت احوال گلباف معرفی شد
آبان ۲, ۱۳۹۶
بازدید معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل از پروژه احداث ساختمان ثبت احوال گلباف
آبان ۲, ۱۳۹۶

معارفه رییس جدید ثبت احوال گلباف در جمع کارکنان اداره

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کرمان ، روز یک شنبه ۳۰ مهرماه سالجاری جلسه ای با حضور محمد قاسمی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل وتنی چند از مدیران ستادی ثبت احوال استان وکارکنان درمحل اداره برگزار گردید.دراین جلسه علیرضا رشیدی گمین بعنوان رییس جدید ثبت احوال بخش گلباف معرفی واز زحمات محمد رضا رحیمی رییس اسبق  تقدیر وتشکر بعمل آمد ، معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل دراین مراسم ضمن تشکر از زحمات همکاران گفت : بلحاظ حسیاسیت واهمیت کار ثبت احوال انتخاب مدیر ازبین کارکنان وبر اساس شایستگی وتجارب است ، وی اظهارداشت درنشست امروز با مسئولین بخش همه ازمجموعه ثبت احوال راضی بودند واین بیانگر تلاش وکوشش همکاران ورضایتمندی مردم است  .درپایان از قسمت های مختلف اداره بازدید بعمل آمد.

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.