به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان روز یکشنبه اول بهمن ماه مدیر کل بهمراه شورای معاونین با حضور در محل دفتر شهردار ضمن تبریک انتخاب مهران عالم زاده را به وی تبریک گفتند دکتر زین الصالحین از وی بعنوان فردی خدوم و با سابقه یاد کردند وشهردار را بعنوان عضو شورای ثبت کل وقایع دانست و از همکاری در حوزه فرهنگی با شهرداری استقبال نمودند و در ادامه شهردار ضمن تشکر از حضور مدیر کل و معاونین تقدیر و تشکر نمود  و شهرداری و حوزه فرهنگی را ملزم به همکاری با ثیت احوال دانست ودر پایان با اهدا لوح سپاس و هدیه از شهردارتقدیر و قدر دانی شد

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.