اهدای لوح سپاس مدیریت و کارکنان ثبت احوال استان کرمان به وزیر دادگستری

رو نمایی از سند هویتی مبارز انقلاب شهید غلامرضا یزدان شناس توسط وزیر دادگستری
بهمن ۱۳, ۱۳۹۶
متن تقدیر وزیر دادگستری از مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان کرمان
بهمن ۱۳, ۱۳۹۶

اهدای لوح سپاس مدیریت و کارکنان ثبت احوال استان کرمان به وزیر دادگستری

اهدای لوح سپاس مدیریت و کارکنان ثبت احوال استان کرمان به وزیر دادگستری و رییس سابق سازمان ثبت احوال کشور

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.