بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کرمان از اداره کل ثبت احوال

ملاقات مردمی مدیرکل ثبت احوال استان کرمان با مراجعان
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی گفت: “اسناد و مدارک هویتی مهم ترین وجه هویتی هر فرد است و این موضوع حساسیت کار ثبت احوال را دو چندان می کند”
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کرمان از اداره کل ثبت احوال

دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به همراه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و کارشناسان اين سازمان روز چهارشنبه ۹ اسفندماه از اداره کل ثبت احوال استان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان، جعفر رودری و هیات همراه از طرح توسعه ساختمان اداره کل بازدید و ضمن تشکر از خدمات ارائه شده با کارکنان گفتگو نمودند.

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.