کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال در حوزه ترویج فرهنگ نماز

رییس جدید ثبت احوال ریگان معرفی شد
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
برگزاری اولین همایش رؤسای ادارات ثبت احوال استان کرمان در سال ۹۷
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷

کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال در حوزه ترویج فرهنگ نماز

به گزارش روابط عمومی، به واسطه عملکرد قابل قبول و مناسب اداره کل ثبت احوال استان کرمان در حوزه ترویج فرهنگ نماز در سال ١٣٩٥ از سوی علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان بعنوان دستگاه اجرایی برتر در این زمینه مورد تقدیر قرار گرفت.

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.