بازدید سرزده مدیر کل درآغازین ساعت شروع بکار اداره ثبت احوال شهرستان کرمان

دیدار مدیر کل با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
تیر ۶, ۱۳۹۷
همایش مسئولین دفاتر پیشخوان دولت ارایه دهنده خدمات ثبت احوال استان کرمان برگزار گردید
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

بازدید سرزده مدیر کل درآغازین ساعت شروع بکار اداره ثبت احوال شهرستان کرمان

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان روز سه شنبه ۱۹ تیر ماه ۹۷ در آغازین ساعت شروع بکار اداره ثبت احوال شهرستان کرمان دکتر زین الصالحین مدیر کل با حضور در اداره از ورود بموقع کارکنان  راس ساعت مطلع گردید و با همکاران

در زمینه کاری و ارائه  خدمات به ارباب رجوع و دیگر امورات به گفتگو پرداخت .در پایان دستوراتی در زمینه تسهیل در امور ارباب رجوع و میز خدمت صادر نمود.

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.