آغاز فراخوان مقاله با موضوع “جمعیت “

سومین جلسه برنامه ریزی هفته جمعیت برگزار گردید.
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸
تاکید مدیر کل ثبت احوال استان کرمان “بر فرزند آوری و افزایش جمعیت”
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

آغاز فراخوان مقاله با موضوع “جمعیت “

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.