جلسه ای  با موضوع هفته جمعیت  با حضور دکتر صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان و جمعی از همکاران دیگر در روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه در اداره کل ثبت احوال استان کرمان ،  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان بعد از بحث و تبادل نظر حسین زین الصالحین و عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی ،

برنامه های پیشنهادی وهمچنین مصوباتی درخصوص رونمایی از سند سالمندی در هفته جمعیت ، دیدار و بازدید  از مراکز  سالمندی بهزیستی ارائه گردید.

درحاشیه این جلسه بازدید از نمایشگاه جمعیت با حضور مدیر کل بهزیستی  صورت گرفت .

Powered by WPeMatico

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی با مدیر کل بهزیستی استان در خصوص” بحران سالمندی “

جلسه ای  با موضوع هفته جمعیت  با حضور دکتر صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان و جمعی از همکاران دیگر در روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

دیدار صمیمی مدیرکل ثبت احوال کرمان با مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان در مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ،در دیدار صمیمی مدیرکل ثبت احوال استان و معاون توسعه ومنابع انسانی و […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

مصاحبه حضوری مدیرکل ثبت احوال استان با موضوع کارت هوشمند ملی

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه در مصاحبه حضوری مدیرکل ثبت احوال استان با خبرنگار صداو سیما استان  کرمان […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

تاکید مدیر کل ثبت احوال استان کرمان “بر فرزند آوری و افزایش جمعیت”

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ،حسین زین الصالحین در گفت گو با برنامه ی رادیویی میکروفن صبح ،ضمن […]